Skadeståndsrätt

Vi erbjuder biträde och rådgivning angående skadestånd i kontraktsförhållanden och övrig skadeståndsrätt. Vi biträder även privatpersoner vid skadereglering i anledning av arbetsskador, trafikolyckor och andra försäkringsärenden.