Konkurs- och obeståndsrätt

Obeståndsrätten omfattar de bestämmelser som är hänförliga till en persons eller ett företags bristande betalningsförmåga. Vi åtar oss konkursförvaltaruppdrag, ackordsuppgörelser, företagsrekonstruktioner och likvidationer. Vi hjälper även till med förebyggande utredningar och rådgivning i frågor som sträcker sig från aktieägares och styrelseledamöters personliga ansvar till tillvaratagande av fordringsägares rättigheter.