Fastighetsrätt

Vi erbjuder rådgivning och biträde vid upprättande av avtal om överlåtelse, hyra och annan nyttjanderätt. Vi erbjuder även rådgivning och biträde om fel i fastighet, vid hyresförhandlingar och i entreprenadfrågor.