Arvsrätt är den samlade beteckningen på de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen skall fördelas efter att en person har avlidit. Vi hjälper till med att upprätta testamenten, bouppteckningar och arvsskiften. Vi åtar oss även uppdrag som skiftesman eller boutredningsman samt biträder våra klienter i tvister inom rättsområdet.