Affärsjuridik

Vi ger råd och biträde i allt som rör företag och företagsamhet oavsett det avser enskilda firmor, handelsbolag eller aktiebolag. Vi medverkar vid bolagsbildning, ombildning av företag, företagsförvärv samt bistår med löpande biträde i bolagsarbetet. Vi hjälper även till med upprättandet av aktieägaravtal, kompanjonsavtal och andra för bolagets verksamhet nödvändiga dokument. Vi företräder er i tvister med hjälp av rättsskyddet i er företagsförsäkring.