Om advokatbyrån

Advokatbyrån erbjuder såväl företag och organisationer som privatpersoner kvalificerad juridisk rådgivning och biträde i rättsliga angelägenheter. I förekommande fall ombesörjer advokatbyrån ansökan om rättsskydd och rättshjälp.